Search

Informacja dla Beneficjentów projektu Złota Sieć

W związku z przejściowymi problemami technicznymi na łączach telekomunikacyjnych mogą wystąpić przerwy w dostawie sygnału radiowego dla Beneficjentów projektu Złota Sieć. Wszystkie osoby posiadające łącza internetowe z w/w projektu w postaci modemów GSM dostarczonych z firmy Orange, mogą od dnia 01-03-2015 do 20-03-2015 doświadczyć braku połączenia internetowego. Za wszelkie niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy i postaramy się usunąć usterkę w jak najszybszym terminie.

Nabór do udziału w projekcie

Powiat Złotoryjski ogłasza nabór do projektu pn. "Złota Sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim". Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, III piętro, pokój 304 (Pani Marzena Bała) lub w Lokalnym Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Złotoryi Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja pokój nr 2 (Pani Angelika Cierpica) dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz na stronie internetowej http://zlotasiec2.powiat-zlotoryja.pl
Formularze zgłoszeniowe można składać od 18 sierpnia 2014 r. do 28 listopada 2014 r.

 

Bezpłatny dostęp do internetu

W związku z realizacją projektu „Złota Sieć - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Powiecie Złotoryjskim” nadal można składać wnioski o bezpłatny dostęp do Internetu.

Uczestnicy Projektu muszą spełniać następujące warunki:
1) posiadać miejsce zamieszkania/siedzibę na terenie Powiatu Złotoryjskiego,
2) nie posiadać dostępu do Internetu,
3) spełniać minimum jeden z sześciu warunków określonych niżej.

Czytaj więcej...

UCHWAŁA Nr 137/2012 ZARZĄDU POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO

UCHWAŁA Nr 137/2012 ZARZĄDU POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Złota sieć - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim"

>> Pełna treść uchwały

Informacja

Powiat Złotoryjski - Starostwo Powiatowe w Złotoryi w załączeniu przekazuje kopię Postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, dot. przedłużenia terminu uzyskania zgody na świadczenie usługi dostępu do Internetu, w ramach realizacji projektu pod nazwą "Złota sieć - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim", do dnia 11 stycznia 2013 r.

Czytaj więcej...

Decyzja dla Powiatu Złotoryjskiego

Decyzja wyrażająca zgodę na świadczenie przez Powiat Złotoryjski usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą sieci bezprzewodowej, określająca zakres i warunki świadczenia przez Powiat Złotoryjski usługi dostępu do Internetu oraz umarzająca postępowanie administracyjne w części dotyczącej wyrażenia zgody na świadczenie usługi dostępu do Internetu, bez pobierania opłat, 200 osobom przebywającym w 7 jednostkach organizacyjnych Powiatu Złotoryjskiego.

Czytaj więcej...

Kolejna Decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Informujemy, iż Powiat Złotoryjski nadal nie posiada zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat. (Pismo Prezesa UKE, w pdf).

TPL_JM-CITY-READER_ADDITIONAL_INFORMATION